Slengių kapinynas

2023 m. vykdant Slengių kapinyno aplinkos archeologinius tyrimus, vienoje iš perkasų rastas ankstyvuoju geležies amžiumi datuojamas kapas.

MŪSŲ PROJEKTAI

Ugnius Budvydas, Vytautas Juškaitis

12/19/2023

2023 m. mūsų komandai atlikus archeologinius tyrimus į rytus nuo Slengių kapinynui (Klaipėdos r. sav.) nustatytos teritorijos, buvo aptikti du kapai. Deja mirusiųjų kaulai kapuose neišliko. Tačiau viename iš jų buvo rasti arklio dantys bei greta - geležinio dirbinio fragmentai (žąslai ?). Sprendžiant iš kapo dydžio jame buvo palaidotas nedegintas suaugęs mirusysis, kuriam į kapą tikriausiai buvo įdėtos tik atskiros arklio kūno dalys. Fizinių ir technologijos mokslų centre, Masių spektrometro laboratorijoje (Vilnius) atlikus arklio dantų AMS 14C tyrimus buvo gauta 195 m. pr. Kr. – 8 m. po Kr. data (2082±33) FTMC-TA83-1. Tai yra kapas datuojamas ankstyvojo geležies amžiaus II puse. Kitas kapas tikriausiai priklausė nedegintam vaiko kapui. Jame aptiktas vienintelis radinys – geležinio smeigtuko (?) fragmentas. Dėl radinių fragmentiškumo kapas tiksliau nedatuotas. Tyrimo metu taip pat aptikta keliolika atsitiktinių radinių (įmovinis kirvis, laiptelinių segių fragmentai ir kt.) iš suardytų kapų, datuojamų II-III a. po Kr. Apibendrinus archeologinių tyrimų rezultatus galime teigti, kad į rytus nuo šiuo metu kapinynui nustatytos teritorijos, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, būta ankstyvojo bei senojo geležies amžiais datuojamu kapų.

Iki šiol Slengių kapinynas ir jo aplinka tyrinėta 1977-1978, 1996, 2001, 2012 ir 2018 metais. Viso buvo ištirtas 819,5 m² plotas. Rasti 33 degintiniai (VII-XIII a.) ir 8 nedegintiniai (VII-VIII a.) palaidojimai. Vėlyviausi degintiniai kapai koncentruojasi į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo dabar veikiančių kaimo kapinių. Šiaurės rytinėje kapinyno dalyje kapai yra ankstyvesni. Nedegintiniuose kapuose mirusieji laidoti pailgose duobėse, daugmaž tvarkingomis eilėmis, orientuoti pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi. Kai kur pastebėta skobtinių karstų pėdsakų. Įkapės negausios: miniatiūriniai puodeliai, verpstukai. Vyrų kapuose rasta ietigalių, sulaužytų vienašmenių kalavijų fragmentų, įvijinių žiedų ir kt. Degintiniai kapai labai skirtingi. Remiantis laidosena, įkapėmis ir chronologija yra išskiriamos net penkios jų grupės. Ankstyviausiems degintiniams kapams būdinga ryški griautiniams kapams būdinga laidojimo tradicija, vėlyviausiuose - mirusieji laidoti nedidelėse duobutėse.

Vykdant kapinyno tyrimus kapų aplinkoje taip pat buvo fiksuota įvairaus dydžio, neaiškios paskirties, duobių. Dalyje jų rasta akmenų grindinėlių, lipdytos keramikos, trintuvų, pasvarų. Remiantis radiniais kai kurie įgilinti objektai buvo datuoti I tūkst. II puse.

2023 m. atlikti tyrimai parodė, jog Slengių kapinyne vietose bendruomenės laidojo daugiau nei 1000 metų.

Vaizdas iš oro į Slengių kapinyną (autorius U. Budvydas)