LT  /  EN

WWW.ARCHEOLOGIJA.EU

 

Tinklapis skirtas supažindinti su tarpdalykinių tyrimų projektais, vykdytais arba vykdomais Lietuvos istorijos instituto archeologijos skyriuje

 

 

2013-2015

 

Lietuvos pajūrio neolitizacija

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, visuotinės dotacijos priemonė (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021)

 

dr. G. Piličiauskas, A. Kurilienė, dr. G. Piličiauskienė (Lietuvos istorijos institutas), prof. R. Jankauskas (Vilniaus universitetas), dr. R. Vengalis (Kernavės istorijos ir archeologijos muziejus - rezervatas)

 

publikacijos kuriamos...

 

 

2011-2012

 

Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas (SLUOKSNIAI)

Finansavo Lietuvos Mokslo Taryba (MIP-025/2011)

 

dr. G. Piličiauskas, M. Žemantauskaitė (Lietuvos istorijos institutas), dr. R. Vengalis (Kernavės istorijos ir archeologijos muziejus - rezervatas), dr. J. Šečkus (Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas)

 

Piličiauskas, G., 2013. Kuršių nerijos archeologinių tyrimų strategijos. Lietuvos archeologija, 39 (spaudoje).

 

2010

Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis

 

Finansavo Lietuvos Mokslo Taryba (MIP-01/2010)

dr. G. Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas), G. Grižas (Lietuvos nacionalinis muziejus), prof. dr. M. Lavento, dr. M. Oinonen (Helsinkio Universitetas).

 

Piličiauskas, G., Lavento, M., Oinonen, M., Grižas, G., 2011. New 14C Dates of Neolithic and Early Metal Period Ceramics in Lithuania. Radiocarbon, 53(4), 629-643 https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/13064

 

Piličiauskas G.. 2012. Lietuvos neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio chronologija naujų radiometrinių datų šviesoje. Lietuvos archeologija, 38, 11-52.

 

 

2009

Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir Ankstyvojo žmogaus pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje

 

Finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (T-09168)

dr. G. Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas), D. Jurkėnas, Th. Laurat (Valstybinė paminklotvarkos ir archeologijos tarnyba Saksonijos-Anhalt žemėje, Halė, Vokietija), hab dr. V. Baltrūnas (Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius).

 

Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat Th.. 2011. Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvos. Lietuvos archeologija, 37, 9-24

 

Baltrūnas V., Šeirienė V., Molodkov A., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Petrošius R., Taraškevičius R., Piličiauskas G., Schmölcke U., Heinrich D.. 2013. Depositional environment and climate changes during the late Pleistocene as recorded by the Netiesos section in southern Lithuania. Quaternary International, 292, 136-149 http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.038

 

2009-2013

Užlietų vietų priešistorinė archeologija ir kontinentinio šelfo kraštovaizdis

 

 

COST veikla (TD0902)

Lietuvos atstovai valdymo komitete: prof. dr. Vl. Žulkus, dr. A. Girininkas and dr. A. Bitinas (Klaipėdos Universitetas), dr. G. Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas)

 

Piličiauskas G., Mažeika J., Gaidamavičius A., Vaikutienė G., Bitinas A., Skuratovič Ž., Stančikaitė M.. 2012. New archaeological, paleoenvironmental, and 14C data from Šventoji Neolithic sites, NW Lithuania. Radiocarbon, 54(3-4), 1017-1031

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/16147

 

2008-2009

Titnago apdirbimas ir naudojimas metalų eroje

dr. G. Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas), dr. G. Osipowicz (Archeologijos institutas, Nikolajaus Koperniko Universitetas Torunėje, Lenkija).

 

Piličiauskas G. and Osipowicz G. 2010. Flint processing and use in metal ages. Few cases from Lithuania, Kernavė and Naudvaris sites. Archaeologica Baltica, 13, 110-125.

http://www.archeologija.eu/Piliciauskas_Osipowicz_2010.pdf

 

© Gytis Piličiauskas 2013

Lietuvos istorijos institutas, archeologijos skyrius

Kražių g. 5, LT 01108, Vilnius, Lietuva

gytis.piliciauskas@gmail.com